Alina Momot

Data i miejsce urodzenia

20 marca 1972r., Knurów

Wykształcenie

1991-1996 Studia magisterskie na kierunku matematyka w zakresie zastosowań matematyki
(Uniwersytet Wrocławski, wydział Matematyki i Fizyki)
1994-1996 Studium Przygotowania Pedagogicznego
(Uniwersytet Wrocławski)
1999-2001 Uzupełniające Studia Magisterskie na kierunku informatyka w zakresie specjalności: bazy danych, sieci i systemy komputerowe
(Politechnika Śląska, wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)
2001-2004 Studia doktoranckie na kierunku informatyka
(Politechnika Śląska, wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Prace magisterskie

1996 "Programowanie wypukłe i jego zastosowania"
2001 "Obiektowa implementacja wybranych elementów ukrytego modelu Markowa"

Praca doktorska

2004 "Uczenie bayesowskie w modelowaniu rozmytym"