Wzory makietów do Zeszytów Naukowych Studia Informatica Politechniki Śląskiej

Poniższe pliki zawierają informacje o niezbędnych składnikach i formie przygotowania maszynopisu artykułu w celu opublikowania w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej serii Studia Informatica obowiązujące od zeszytu Vol. 33, No. 1 (104).

Archiwum makiety.zip zawiera dwa dokumenty: Dokument makXXX.doc jest makietą artykułu w formacie Microsoft Word. Dokument artznXXX.dot jest szablonem zawierającym style do tworzenia artykułów w formacie Microsoft Word.

Plik makiety.exe jest wersją samorozpakowującą się archiwum.

Uwaga !

W związku z częstymi błędami proszę przejrzeć także dokument zawierający przykładowe podpisy pod rysunkami: rysunki.doc