Aplikacje zdalnie uruchamiane 

IBM Rational Software Architect (aipsi1-24 hasło Kowalski1)

IBM Rational Data Architect (aipsi1-24 hasło Kowalski1)

IBM Data Studio (aipsi1-24 hasło Kowalski1)

 

 

Interfejsy Obiektowo Relacyjne 

IOR_2014 mirror 1
IOR_2014 mirror 2 

 

IBM Jazz

Jazz_2014_klient mirror 1

Jazz_2014_klient mirror 2

Jazz_2014_klient mirror 3

 

Bazy Danych 3

ODBC/SolidDB 

ODBC/SolidDB 

 

 

 

Obrazy dysków pustych maszyn wirtualnych

Poniżej znajdują się obrazy dysków twardych maszyn wirtualnych przeznaczonych do stworzenia środowisk laboratoryjnych. W celu przygotowania nowej maszyny wirtualnej proszę pobrać obraz odpowiedniego dysku, wykonać klon dysku, a następnie sklonowany dysk podłączyć do definicji tworzonej maszyny wirtualnej. Po uruchomieniu maszyny wirtualnej należy zainstalować potrzebne oprogramowanie. Obrazy dysków gotowych maszyn wirtualnych proszę skopiować na dysk: \\157.158.51.38\vol1\gotowe

Gdyby poniższe linki nie działały, proszę bezpośrednio otworzyć udział sieciowy \\157.158.51.38\vol1\VMdisks 

Windows XP (1,5 GB)
Windows 2003 (1,7 GB)
Windows 2008 (7 GB)
Windows 7 (5 GB)W celu uruchomienia maszyny wirtualnej, należy 
- pobrać wyżej zamieszczone archiwa zawierające definicję maszyny 
- rozpakować archiwum (domyślnie rozpakowuje się na Pulpit do katalogu o nazwie identycznej z nazwą archiwum 
- uruchomić z katalogu na Pulpicie definicję maszyny wirtualnej 

 
Do uruchomienia maszyny wirtualnej niezbędne jest zainstalowanie na lokalnym systemie wirtualizatora VirtualBox, który można pobrać ze strony VirtualBox Download