Studia Dzienne:

Podstawy Informatyki sem. I, II

Metody Numeryczne sem. IV

Bazy Danych 1 sem. IV

Architektura Komputerów sem. V,VI,VII (karta przedmiotu)

Modelowanie Cyfrowe, st. magisterskie,  sem. I, II

Metody Statystyczne sem. III,IV,V,VI (karta przedmiotu)

Analiza i projektowanie systemów informatycznych sem. VIII i IX

Bazy Danych 2 sem. V,VI

Bazy Danych 3 st. magisterskie, sem. I, II

Użytkowanie i programowanie systemu AS/400 sem. IX

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych sem. IX

Wizja Komputerowa sem. VII, IX (karta przedmiotu)

Przedmioty obieralne/specjalistyczne:

Hurtownie Danych i Systemy Eksploracji Danych II sem. IX

Bazy Wiedzy i Sztuczna Inteligencja sem. VIII

Systemy Zarządzania Przedsiębiorstwem sem. IX

Zarządzanie Projektami w Biznesie sem. IX

Systemy i narzędzia baz danych z dostępem przez Internet sem. IX

IBM DB2 - Uniwersalna Platforma Przetwarzania Danych sem. VIII

Bioinformatyczne bazy danych sem. I i II

Technologie XML sem. II

Wysokowydajne systemy komputerowe sem. II

SZBD Oracle, studia mgr

Makrokierunek/Macrofaculty:

Theory of Computer Science sem. IV,V

Databases sem. VI

Oracle DBMS sem. IX

SQL Server sem. IX

Niestacjonarne Studia Magisterskie (NSM) 2 stopnia:

Modelowanie systemów i sieci komputerowych sem. III, IV

Analiza i projektowanie systemów komputerowych sem. I

Bazy Danych sem.II i III

Grafika Komputerowa i Rozpoznawanie Obrazów sem III, IV (karta przedmiotu)

SZBD Oracle